Maak gratis account
Helderzienden bellen
Tarotkaart voor u
Fotoanalyse
helderzienden.nl / helderzienden / disclaimer-helderzienden /
   
  Disclaimer helderzienden.nl
     
  Wanneer is de disclaimer van toepassing?

De disclaimer van helderzienden.nl is van toepassing bij elke bezoek en opvraging van de website helderzienden.nl en dit voor elke pagina, subdomein, mobiele website, iPad en tabletversie,... zowel voor leden als gewone bezoekers van helderzienden.nl.

Wanneer u de telefoonlijnen van helderzienden.nl belt, een e-mailconsult aangaat,... gaat u akkoord met deze disclaimer. Door het raadplegen van deze website, het aangaan van een e-mailconsult of het bellen naar 1 van onze telefoonnummers aanvaardt u, de gebruiker of lid dus uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. helderzienden.nl kan de bepalingen van deze disclaimer op elke ogenblik eenzijdig wijzigen. Disclaimer helderzienden, lees dit aandachtig en bel en mail vervolgens met spirituele helderzienden. Gelieve dus bij elke raadpleging, consult, e-mail of telefoongesprek opnieuw deze disclaimer te raadplegen.

Hoe werkt de website helderzienden.nl?

Helderzienden.nl werkt alleen met zelfstandige helderzienden en staat enkel en alleen in voor het in contact brengen van u als lid of bezoeker van helderzienden.nl enerzijds en een zelfstandige helderziende anderzijds. De inhoud van het advies die de zelfstandige helderzienden geven via telefoon, e-mail , persoonlijke account, mobiel... zijn geheel voor hun eigen rekening. Wanneer u belt of e-mailt met een helderziende op helderzienden.nl dan brengt helderzienden.nl u alleen in contact met een zelfstandige helderziende die dus zelfstandig voor zich zelf werkt. U belt of e-mailt dus niet met een helderziende in dienst van helderzienden.nl.

U verklaart zich akkoord met het feit dat getuigenissen, adviezen, horoscopen, omschrijvingen, e-mailconsults en telefoonconsults enkel tussen u en zelfstandige helderzienden worden gevoerd en dat helderzienden.nl hier zelf geen deel van uitmaakt.

Wat bedragen de kosten van een gesprek of e-mail?

Belt u als gebruiker naar het nummer 0900 -1779 met zelfstandige helderzienden dan kost dit 90 cent per minuut, belt u naar het nummer 0903 - 69 690 met zelfstandige helderzienden dan kost dit 150 cent per minuut.

Het advies van de zelfstandige helderzienden kost vanaf 80 cent per minuut wanneer u belt als lid van helderzienden.nl. U belt dan immers naar een lokaal nummer.

Enkel leden kunnen onze helderzienden een vraag stellen via e-mail, dit aan 15 euro / vraag.

Beschikbaarheid van de helderzienden

Helderzienden.nl is niet verantwoordelijk voor het aantal beschikbare zelfstandige helderzienden op de website op bepaalde tijdstippen aangezien de zelfstandige helderzienden zelf hun werkdagen en werkuren op de website helderzienden.nl kiezen.

Kwalificaties en talenten van de helderzienden

Helderzienden.nl vraagt de helderzienden om een omschrijving van zichzelf, alsook om hun kwalificaties op paranormaal vlak weer te geven. Helderzienden.nl controleert de helderzienden met de grootste omzichtigheid, doch kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor incorrecte informatie op hun persoonlijke profielpagina.

Helderzienden.nl kan geen garanties geven omtrent de dienstverlening en het advies van de getoonde helderzienden. Helderzienden.nl kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor zaken die voortvloeien uit het handelen van een derde, noch voor de adviezen die de zelfstandige helderziende aflevert of niet (tijdig) aflevert.

Omgaan met informatie en advies

Informatie op deze website vervangt geen persoonlijk advies of bijstand bij concrete gevallen. U als bezoeker of lid blijft volledig aansprakelijk voor de keuze van de door u geraadpleegde pagina's, getuigenissen, horsocopen, adviezen van helderzienden,... en voor de gevolgen van het gebruik dat u maakt van deze informatie.

De pagina’s, inhoud, horsocopen, getuigenissen, adviezen, omschrijvingen, e-mailconsults... die de bezoeker raadpleegt of ontvangt via interactieve toepassingen een zuiver informatieve waarde. Alle gegevens op de website worden door helderzienden.nl met de grootste zorgvuldigheid nagekeken en onderhouden, waarbij enkel betrouwbare bronnen en de zelfstandige helderzienden worden aangewend.

Helderzienden.nl geeft geen garanties omtrent de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie die via helderzienden.nl wordt aangeboden. Daarom wijst helderzienden.nl alle aansprakelijkheid af ingevolge de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens, inhoud, getuigenissen, adviezen, omschrijvingen, telefoon -en emailconsults,... op de website, mobile sites, teletekstpagina's,... en de toegang tot en het gebruik van onze (mobiele) interactieve toepassingen.

De website helderzienden.nl

Helderzienden.nl doet er alles aan om de website steeds raadpleegbaar te maken op zoveel mogelijk platformen en browsers, behoudens perioden van technische en inhoudelijke onderhoudswerken aan de server, website of herstel van defecten en programmeerfouten.

Helderzienden.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige gevolgen door onbeschikbaarheid van de website of onderdelen ervan, traag laden van pagina's, van beperkingen in gebruik, virussen, malware,...

Externe hyperlinks op helderzienden.nl

Helderzienden.nl bevat hyperlinks naar websites van derden en het staat u als lid of bezoeker natuurlijk vrij deze websites te raadplegen. Wanneer helderzienden.nl een hyperlink legt naar een andere website, betekent dit niet dat helderzienden.nl deze site heeft goedgekeurd of volledig heeft doorgenomen. Helderzienden.nl heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites van derden waarnaar een hyperlink ligt en geeft geen garanties wat het advies, veiligheidsniveau, inhoud,... van deze websites betreft.

Helderzienden.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele gevolgen die de bezoeker zou ondervinden ingevolge het gebruik van deze gelinkte websites. helderzienden.nl heeft geen controle over websites van derden of hyperlinks naar websites van derden.

Copyright helderzienden.nl

De intellectuele eigendomsrechten op de website, de logo’s, de informatie, teksten, getuigenissen, horoscopen, user interface, kleurgebruik, interactieve toepassingen, html-code, javascripten, CSS,... horen toe aan helderzienden.nl en zijn tevens auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van een deel of van geheel deze website op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toelating van helderzienden.nl is verboden. Inbreuken zullen burgerlijk en strafrechtelijk vervolgd worden.

Tariefwijzigingen helderzienden.nl

Helderzienden.nl behoudt zich het recht voor om de tarieven van een e-mailconsult of de telefoontarieven te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving naar u als gebruiker toe. Helderzienden.nl verbindt er zich toe de gegevens van een lid of gebruiker niet door te geven aan derden, behoudens aan de zelfstandige helderziende die werd gecontacteerd.

Aangekochte credits als lid kunnen worden gecrediteerd na contactname met de beheerder van deze site via uw account, behalve voor credits die door helderzienden.nl gratis aan de gebruiker zijn toegewezen. Credits zijn niet overdaagbaar aan derden.

Voor akkoord

U verklaart deze overeenkomst en disclaimer volledig te hebben gelezen, begrepen en u gaat ermee akoord. U mag nooit tussen beide komen of proberen tussen beide te komen in de goede en snelle werking van de website helderzienden.nl. U mag geen actie ondernemen die de belasting / traffic voor de website helderzienden.nl overbelast.


 
  Gratis lid worden
lees ervaringen
stel een vraag
agenda helderzienden
gratis daghoroscoop
sitemap helderzienden
word lid
   
  Voordelen voor Leden
     
  Als lid belt u naar lokale nummers met de helderzienden, u belt dus niet naar 0900-lijnen.  
     
  U heeft meerdere betaalmogelijkheden,
zoals iDeal, Bankcontact, VISA, Maestro, Mastercard, ...
 
     
  U ontvangt als lid tal van voordelen
geniet van onze acties
.
 
     
  Als lid kan u ook e-mailconsults aangaan met onze helderzienden.  
     
     
     
Word lid
 
 
  © Helderzienden.nl Home | Mobiele website | Werken als helderziende | Contact | Sitemap | Privacyverklaring | Disclaimer